ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 พบปะ พูดคุยกับญาติและผู้ปกครอง ของผู้มารายงานตัวบรรจุเป็นครูผู้ช่วย (รอบที่ 5)
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในวันทำการทดสอบการอ่าน
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาต่อต้านการทุจริต เป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์
SP จาก TRUE ลงพื้นที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑