นายอุบล พัฒนาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุง