Untitled Document
ลำดับ ชื่อเอกสาร (*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 ทำเนียบผู้บริหาร และบุคลากรในสำนักงาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ผู้ดูแลระบบ
2 ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้ดูแลระบบ
3 ข้อมูล 10 มิ.ย. 61 ผู้ดูแลระบบ
4 ข้อมูล 10 มิ.ย 60 กลุ่มนโยบายและแผน
5 ข้อมูล 10 มิ.ย.58 กลุ่มนโยบายและแผน
6 ข้อมูล 10 มิ.ย.59 กลุ่มนโยบายและแผน