ข้อมูลผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ทำเนียบผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑