สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

 • เบอร์โทร.
  033-599-461
 • เวลาทำการ
  8:30 - 16:30 น.

e-news ข่าวสารการศึกษา E-news สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ข่าวเครือข่าย E-network สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

link eit2565

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

link iit2565

โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

...

คำปฏิญญาเขตสุจริต

อ่าน E-news เพิ่มเติม

ข่าวสาร/หนังสือราชการ ประกาศ / หลักเกณฑ์
จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

 • ข่าวสารประกาศ
 • อำนวยการ
 • บุคคล
 • การเงิน
 • ส่งเสริมฯ
 • นิเทศฯ
 • นโยบายและแผน
 • ตรวจสอบภายใน
 • DL-ICT
 • พัฒนาครู
 • กฏหมายและคดี

ข่าวสารประกาศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
มี.ค. 66 21
ข่าวสารประกาศ
ก.พ. 66 24
ข่าวสารประกาศ
ธ.ค. 65 23
ข่าวสารประกาศ
ธ.ค. 65 20
ข่าวสารประกาศ
พ.ย. 65 28
ข่าวสารประกาศ
พ.ย. 65 23
ข่าวสารประกาศ

อำนวยการ

หนังสือราชการ ประกาศ/หลักเกณฑ์
มี.ค. 66 27
อำนวยการ
มี.ค. 66 27
อำนวยการ
มี.ค. 66 9
อำนวยการ
ก.พ. 66 23
อำนวยการ
ก.พ. 66 23
อำนวยการ
ก.พ. 66 20
อำนวยการ

นโยบายและแผน

หนังสือราชการ ประกาศ/หลักเกณฑ์
มี.ค. 66 23
นโยบายและแผน
มี.ค. 66 22
นโยบายและแผน
พ.ย. 65 4
นโยบายและแผน
พ.ย. 65 2
นโยบายและแผน
ต.ค. 65 21
นโยบายและแผน
ก.ย. 65 9
นโยบายและแผน

DL-ICT

หนังสือราชการ ประกาศ/หลักเกณฑ์

กฏหมายและคดี

หนังสือราชการ ประกาศ/หลักเกณฑ์

ช่องทางติดต่อ/ร้องเรียน/สอบถาม

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม